Ceník

1.700,-Kč/měsíčně plus stravné.

Momentálně nemáme volnou kapacitu ve školce a přijímáme přihlášky dětí do pořadníku.

 

V případě, že je v dětské skupině umístěno dítě pečující osoby, bude cena v rámci zaměstnaneckých benefitů stanovena individuálně.
 
V dalších individuálních případech je možné stanovit cenu na základě vzájemné domluvy provozovatele a rodiče.

Naše školka upřednostňuje celodenní a každodenní pobyt dětí, který jim pomůže s navázáním kontaktů a se socializací ve stejné věkové kategorii.

Děti přijímáme ve věku od 1-6 let.

Stravování

Cena nezahrnuje stravné. 

Stravné je 80,- Kč na den. 2x svačina a polévka s hlavním chodem.

Dětem se o stravování stará restaurace Beseda.

Denní program

6:00

8:15

příchody dětí, volné hry, individuální činnosti, spontánní hra, skupinové hry, podněcování dětí k vlastní aktivitě

8:15

9:00

ranní kroužek a cvičení, hygiena, svačina

9:00

9:30

řízená činnost podle školního vzdělávacího programu

9:30

11:30

pohybové a sportovní aktivity při pobytu venku

11:30

12:30

hygiena, oběd

12:30

14:00

odpočinek, relaxace s pohádkou, klidné činnosti

14:00

14:45

hygiena, svačina

14:45

17:00

spontánní hry a činnosti ve třídě nebo venku

Činnosti jsou dětem nabízeny hravou formou přiměřenou jejich individuálním schopnostem a dovednostem. Děti nejsou do nabízených či řízených činností nuceny. Náplň dne je flexibilně upravována podle aktuálních potřeb vycházejících ze zájmu dětí a pro pobyt venku je zohledňováno počasí.