Královská školka Strakonice

V rámci projektu reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006714 a CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006652  byla vybudována dětská skupina na adrese Tovární 220, Strakonice s kapacitou 2x 12 dětí. Projekt trvá od 1.6.2017 do 30.5.2020, přičemž fáze vybudování skončila 30.5.2018 a je následována dvouletou fází provozu. Cílem projektu je podpořit rodiče s malými dětmi a usnadnit jim zapojení na trh práce. 

Tel.kontakt Královská školka Strakonice: 723 409 544

Naše školka upřednostňuje celodenní a každodenní pobyt dětí, který jim pomůže s navázáním kontaktů a se socializací ve stejné věkové kategorii.

Děti přijímáme ve věku od 1-6 let.

Otevíráme 1.6.2018 2 dětské skupiny pro děti od 1-6 let, celkem pro 24 dětí, o které se budou starat 4 chůvy, paní učitelky. Našli jsme nádherné prostory v Tovární ulici 220 a ty jsme zrekonstruovali a už se těšíme na další zážitky s dětmi:-)

Dokumenty ke stažení

Provozní řád

Ceník

1.500,-Kč/měsíčně plus stravné 80,-Kč/den.

V případě, že je v dětské skupině umístěno dítě pečující osoby, bude cena v rámci zaměstnaneckých benefitů stanovena individuálně.

V dalších individuálních případech je možné stanovit cenu na základě vzájemné domluvy provozovatele a rodiče.

Fotogalerie

Fotografie najdete na našem facebookovém profilu.