Královská školka Písek

V rámci projektu reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001689 byla vybudována dětská skupina na adrese V Koutě 91, Písek s kapacitou 12 dětí. Projekt trval  od 1.6.2018 do 30.5.2018,  přičemž fáze vybudování skončila 30.5.2018 a byla následována dvouletou fází provozu. Navazující projekt na dvouletý provoz stávající dětské skupiny je od 1.6.2018 do 30.5.2020 reg.číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008858. Cílem projektu je podpořit rodiče s malými dětmi a usnadnit jim zapojení na trh práce. V navazujícím projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016233 pokračujeme do 30.5.2022.

V  říjnu 2018 jsme přidali v rámci projektu reg.č.CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009859 ještě jednu dětskou skupinu pro 12 dětí. 

Ceník

Od 1.1.2021 přibíráme nové děti do nové třídy:-)

Cena : 1.900,-Kč/měsíčně plus stravné.  (Platí od 1.1.2021)

Sourozenecká sleva 1.700,-/měsíčně 1 dítě plus stravné

Přijímáme přihlášky dětí do pořadníku.Telefon přímo do školky: 608 149 190

V případě, že je v dětské skupině umístěno dítě pečující osoby, bude cena v rámci zaměstnaneckých benefitů stanovena individuálně.
 
V dalších individuálních případech je možné stanovit cenu na základě vzájemné domluvy provozovatele a rodiče.

Naše školka upřednostňuje celodenní a každodenní pobyt dětí, který jim pomůže s navázáním kontaktů a se socializací ve stejné věkové kategorii.

Děti přijímáme ve věku od 1-6 let.

Stravování

Cena nezahrnuje stravné. 

Stravné je 80,- Kč na den. 2x svačina a polévka s hlavním chodem.

Dětem se o stravování stará restaurace Beseda.

Denní program

6:30

8:15

příchody dětí, volné hry, individuální činnosti, spontánní hra, skupinové hry, podněcování dětí k vlastní aktivitě

8:15

9:00

ranní kroužek a cvičení, hygiena, svačina

9:00

9:30

řízená činnost podle školního vzdělávacího programu

9:30

11:30

pohybové a sportovní aktivity při pobytu venku

11:30

12:30

hygiena, oběd

12:30

14:00

odpočinek, relaxace s pohádkou, klidné činnosti

14:00

14:45

hygiena, svačina

14:45

17:00

spontánní hry a činnosti ve třídě nebo venku

Činnosti jsou dětem nabízeny hravou formou přiměřenou jejich individuálním schopnostem a dovednostem. Děti nejsou do nabízených či řízených činností nuceny. Náplň dne je flexibilně upravována podle aktuálních potřeb vycházejících ze zájmu dětí a pro pobyt venku je zohledňováno počasí.

Fotogalerie

Fotografie najdete na našem facebookovém profilu Královské školky.