Královská školička - dětská skupina Heřmaň

Tel.kontakt Královská školka Heřmaň: 723 500 668

V rámci projektu registr.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017240 jsme vybudovali a provozujeme od října 2022 dětskou skupinu v této obci s kapacitou 24dětí.

Cílem projektu je podpořit rodiče s malými dětmi a usnadnit jim zapojení na trh práce.

V roce 2019 jsme v rámci projektu Státního fondu životního prostředí České republiky  a Ministerstvem životního prostředí zvelebili zahradu u budovy, kde provozujeme dětskou skupinu a vytvořili skvělé dětské hřiště.

Cílem projektu byla vytvoření zahrady u areálu Královské školky v obci Heřmaň. V rámci realizace projektu došlo k instalaci 42 objektů, úpravě zahrady na ploše 291 m2, terénním úpravám na ploše 291 m2 a bylo realizováno 12 participačních aktivit.

Královská školka se rozšířila  do vsi Heřmaň u Ražic. V této obci jsme našli starou nevyužívanou školu, která byla více jak 10 let zavřena. Opravili jsme si přízemí a pro děti z Heřmaně a okolí jsme otevřeli jednu dětskou skupinu pro 24 dětí. 

Napadlo nás to i proto, že v písecké Královské školce jsme měli děti i z této oblasti, kde žádná jiná podobná zřízení nejsou.

Naše školka upřednostňuje celodenní a každodenní pobyt dětí, který jim pomůže s navázáním kontaktů a se socializací ve stejné věkové kategorii.

Děti přijímáme ve věku od 1-6 let.

Naše chůvy Jana a Lenka  péčí o děti žijí a děti si s nimi užijí spoustu legrace.

Ceník

1000,-Kč/měsíčně plus stravné. 100,-Kč stravné/den.

V případě, že je v dětské skupině umístěno dítě pečující osoby, bude cena v rámci zaměstnaneckých benefitů stanovena individuálně.

V dalších individuálních případech je možné stanovit cenu na základě vzájemné domluvy provozovatele a rodiče.

Fotogalerie

Fotografie najdete na našem Facebookovém profilu.