Královská školka Rohde & Schwarz Vimperk

V rámci projektu registr.č.CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014209 jsme ve Vimperku připravili zatím zcela unikátní projekt v rámci Královských školek. Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi přímo ve firmě, kde pracují.

Rozšiřujeme kapacitu od léta 2023 o další třídu pro 24 dětí:-)

Získali jsme financování na vybudování a provoz další dětské skupiny v rámci projektu CZ.03.01.02/00/23_049/0001698.

 

Od 1.5.2020 provozujeme technicky a jazykově zaměřenou školku pro zaměstnance firmy Rohde & Schwarz. Malá technická univerzita – viz. Plán péče a výchovy- obsahuje výukové projektové dny od Stavitel města, Malého inženýra, Malého projektanta až po Stavitele mostů – je to přesně 12 modulů, jako je měsíců v roce.

 

Podaří se nám vychovat alespoň jednoho budoucího inženýra, stavitelku mostů nebo energetika a ředitelku továrny, co myslíte?

 

Samozřejmostí je i výuka cizích jazyků, hravou formou, na slovíčka a gramatiku budou mít spoustu času ve škole.

Novinka roku 2022

 

 MALÁ DIGITÁLNÍ UNIVERZITA

V rámci pokračování úspěšného programu polytechnického vzdělávání Malá technická univerzita jsme ve spolupráci s IT experty převzali  metodiku a podpůrné materiály digitálního vzdělávání dětí v mateřských školkách, Malou digitální univerzitu.  Důraz klademe na poznání digitálního světa tzv. screenless (žádné monitory), na koberci a prožitkem. Při aktivitách s dětmi využíváme např. programovatelného dřevěného robota Cubetto.
Malá digitální univerzita ve své plné podobě umožní pedagogům uceleně, názorně a jednoduše představit dětem předškolního a nižšího školního věku svět ICT (informačních a komunikačních technologií). Program je vhodný pro děti od 3 do 6 let. 

Co program dětem přináší?
+ individuální přístup
+ práci samostatnou i ve skupinách
+ rozvoj prostorové orientace a představivosti
+ logické myšlení
+ koncentrace pozornosti a vnímání
+ procvičování hrubé a jemné motoriky

 

Jak se taková školka staví?

Fotogalerie

 

Jarka Králová & Rohde Schwarz Vimperk